Prečo vznikla karta Štiavnica plus?

Zľavový systém Štiavnica plus vznikol ako pokračovanie myšlienky projektu Mesto kultúry, ktorým bola Banská Štiavnica v roku 2019 a ktorého cieľom bolo okrem iného povzbudiť miestnych k účasti na kultúrnych podujatiach v meste.

Sme si vedomí, že práve miestni obyvatelia sú tí, ktorí chodia na naše podujatia pravidelne, navštevujú kino,  sú členmi miestnej knižnice. Aj preto im chceme opakované návštevy oplatiť rôznymi zľavami a akciovými ponukami. Vnímame, že sa Štiavničania a Štiavničanky neraz cítia byť pod tlakom turizmu, ktorý my považujeme za užitočný element pre rozvoj mesta, avšak prinášajúci aj negatívne prvky, medzi ktoré patrí aj rast cien vstupeniek na kultúrne podujatia. Zavedením karty sa snažíme tento jav aspoň čiastočne eliminovať.

Kto je prevádzkovateľom zľavového systému Štiavnica plus?

Zľavový systém založilo a prevádzkuje Mesto Banská Štiavnica. Jeho partnermi v oblasti poskytovania rôznych výhod pre držiteľov karty sú však rôzne subjekty pôsobiace na území mesta.

Som z okresu Banská Štiavnica, mám nárok na kartu?

Karta je v prvej fáze určená výhradne obyvateľom a obyvateľkám s trvalým alebo prechodným pobytom v Banskej Štiavnici, a to z dôvodu, že jeho štart a prevádzka je financovaná zo zdrojov rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.

Je karta prenosná?

Karta nie je prenosná a jej použitie je viazané na majiteľa / ľku, ktorého /ktorej meno je na nej uvedené. Z tohto dôvodu je súčasťou podmienok karty aj možnosť vyžiadať si doklad preukazujúci totožnosť držiteľa karty pri používaní zľavy. 


Prečo sa za kartu platí?

Boli by sme radi, keby prevádzka karty bola procesom, ktorý bude dlhodobo udržateľný. Aj preto sme na kartu platnú dva roky (do 31.12. 2024) zaviedli poplatok, ktorý pokrýva náklady s jej vytvorením a propagáciou. V prípade, že príjem z predaja kariet prekročí zriaďovacie a prevádzkové náklady, získané prostriedky budú investované do jej ďalšieho rozvoja, prípadne kultúrnych aktivít na území Banskej Štiavnice.

Páči sa mi to

Chcem ponúknuť zľavy, môžem sa zapojiť?

Aj keď ponuka zliav je prioritne postavená na kultúrne a kultúrnych inštitúciách, nebránime sa ani zapojeniu podnikateľských subjektov, ktoré by chceli ponúknuť dočasné či trvalé akciové ponuky pre držiteľov karty. Kontaktuje nás na adrese kultura@banskastiavnica.sk a určite nájdeme cestu k spolupráci!


Celoročná ponuka kultúry

Kartu Štiavnica plus budete môcť postupne od januára 2023 využívať aj tu:

 • Podujatia mesta Banská Štiavnica

 • Kino Akademik

 • Mestská knižnica

 • Slovenské banské múzeum

 • Art Cafe

 •  KC Eleuzína

 • Hájovňa - kultúrno turistické centrum

 • a iné miesta v Banskej Štiavnici

Sú s nami aj festivaly!

Ak ste pravidelným účastníkom miestnych festivalov, máme pre vás dobrú správu. Kartu Štiavnica plus budete môcť využiť aj pri skvelých filmových, hudobných a divadelných produkciách počas festivalov:

 • Festival Amplión – Nový kabaret & pouličné umenie

 • 4 živly

 • Zvuk 4 Štiavnica

 • Vlnoplocha